karo 2013-04-26 10:27 #22 + ( 9 ) -

Dobry programista wiesza się razem ze swoim programem.

Categories

  1. wszystkie wszystkie komentarze all (1)