karo 2013-04-26 10:27 #22 + ( 10 ) -

Dobry programista wiesza się razem ze swoim programem.