marko 2014-08-29 15:47 #216 + ( -13 ) -

- Dlaczego blondynka chodzi wokół komputera?
- Bo szuka wejścia do internetu.

Skrypty użytkowników

  1. Klasa obsługi szablo... Lirdoner
  2. Sekcje user76
  3. Klasa walidująca for... user76
  4. Licznik Gości online korey
  5. Form Builder Comandeer
  6. Dynamiczny licznik z... korey
  7. Captcha Comandeer