karo 2013-04-26 10:27 #23 + ( 52 ) -

Odkryto, że Windows ma narzędzie do autodestrukcji! Nazywa się ono "Narzędzie Windows do likwidacji złośliwego oprogramowania"

Skrypty użytkowników

  1. Klasa obsługi szablo... Lirdoner
  2. Sekcje user76
  3. Klasa walidująca for... user76
  4. Licznik Gości online korey
  5. Form Builder Comandeer
  6. Dynamiczny licznik z... korey
  7. Captcha Comandeer